پروژه های انجام شده

 

بررسی اجمالی پروژه های انجام شده

جم سنتر

جماران ، ۶۰۰۰ متر مربع پرشین سیلک

مرکز تجاری ۱۱۰ نیاوران

۵۰۰۰ مترمربع پرشین سیلک

پروژه آقای زال منطقه ۲

۵۰۰۰ متر مربع نما دره بخاری ، ۷۰۰۰ مترمربع مرمریت دهبید ، ۱۰۰۰ مترمربع پرشین سیلک

پروژه آقای قاسمی

۷۰۰ مترمربع مرمریت دهبید ، ۸۰۰ مترمربع پرشین سیلک

پارکینگ

سالن اجتماعات دانشگاه امام حسین (ع)

۱۲۰۰۰ مترمربع پرشین سیلک

هتل قلات شیراز

۳۰۰۰ مترمربع نما دره بخاری ، ۷۰۰۰ مترمربع پرشین سیلک

پروژه آقای منصوری

۷۰۰ مترمربع نما تراورتن عباس آباد، ۱۰۰۰ متر مربع مرمریت دهبید